EION Logo
  Contact Us Download Careers
Search
 
Company Profile
Executive Team
News & Events
Careers
Partners
Contact Us
   
 
 

Nortel Networksin Open IP Environment sisällytetään Intelin uuteen verkkosuorittimeen

Tavoitteena edullisempi reititys ja tehokkaampi Internet

Intel sisällyttää Nortel Networksin Open IP Environment -reititysohjelmiston uuteen, tehok-kaaseen IXP1200-verkkosuorittimeen. Yhdistelmä toimii joustavana perustana uuden suku-polven sovelluksille ja palveluille. Yritykset pyrkivät yhdessä alentamaan reitityksen kustan-nuksia ja tehostamaan Internetin käyttöä.

Nortel Networksin Open IP Environment -johtajan Kalai Kalaichelvanin mukaan Nortelin Open IP Environmentin ja Intelin arkkitehtuurin yhdistelmä on erittäin suorituskykyinen. Myös Intelin IXA Operationsin johtaja Len Rand kiittää ratkaisun tehoa: ”Intel ja Nortel Networks ovat sitoutuneet kehittämään älykkäitä laajakaistalaitteita, jotka muuttuvat käyttäjien tarpeiden mukaan. Tämän vuoksi Intelin IXP1200-suoritin on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi.”

IXP1200-suoritinta käyttävissä laitteissa on Nortelin Open IP Environmentin ansiosta muun muassa kehittyneet Multiple Virtual Router -toiminnot ja tehokkaampi versio OSPF-reititys-protokollasta.

Multiple Virtual Router -toiminnon avulla toiminnallisesti erilaisille työryhmille ei enää tarvit-se luoda erillisiä reititinpohjaisia verkkoja, vaan yksi reititin pystyy käsittelemään useita vir-tuaalityöryhmiä. Näin reitityskulut alenevat olennaisesti ja verkon hallinta yksinkertaistuu. Esi-merkiksi talousosaston työntekijät kuuluvat yhteen virtuaaliverkkoon ja markkinointi toiseen, mutta yksi reititin hoitaa molempien dataliikenteen. Tehostettu OSPF parantaa suurten verk-kojen laajennettavuutta ja joustavuutta.

Open IP Environment perustuu avoimiin standardeihin, ja sen sovellusliittymät ovat myös avoimia. Tämä nopeuttaa ja helpottaa uusien Internet-sovellusten ja -palveluiden kehittämistä.

 
 

- ### -

About EION
EION provides the broadest line of IP solutions for data and voice over satellite, wired, and wireless networks. EION is an industry leader in delivering mission-critical IP solutions for Telecom and Defense equipment manufacturers. EION has the world's leading IP solution portfolio that enables: Routing (IPv4, IPv6), Security, Quality of Service (QoS), MPLS, and related embedded IP technologies for satellite, wired and wireless networks. Over 120 equipment manufacturers already incorporate EION's real-time embedded software globally.
For more information, visit: www.eion.com

About Nortel Networks
Nortel Networks on johtava Internet-, puhelu- ja dataratkaisujen toimittaja perinteisiin kaapeliverk-koihin sekä langattomiin ja optisiin verkkoihin. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat teleoperaattorit, palve-luntarjoajat sekä yritykset ympäri maailmaa. Nortel Networks rakentaa tehokkaita Internet- ja puhe-ratkaisuja, jotka takaavat nopeammat ja luotettavammat yhteydet kuin koskaan aiemmin. Vuonna 1999 Nortelin liikevaihto oli 22,22 miljardia dollaria ja henkilöstön määrä noin 70 000. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.nortelnetworks.com.

* Nortel Networks, Nortel Networks Globemark, Unified Networks ja How the world shares ideas ovat Nortel Networksin tavaramerkkejä